Klubbritt - Sørenget – Duna T/R

Arrangør: Namdal SK