Anlegget

Namdal SK Pumptrack er et åpent nærmiljøanlegg satt opp av Namdal SK i samarbeid med Namsos kommune og entrepenør Namsos Maskin og Gjenvinning. Anlegget er finansiert ved hjelp av midler fra Norsk Tipping og lokalt næringsliv.

Bråte Bikepark er lokalisert på Bråten i Namsos kommune og har gå- / sykkelavstand fra sentrum:


Bråten Bikepark

Historikk

Ideén til å bygge en pumptrack ble til etter et besøk på pumptracken på Skeikampen sommeren 2014: "Dette var moro, for hele familien! Hvorfor ikke bygge en pumptrack i Namsos?"

Høsten 2015 tok vi kontakt med Namsos kommune for å få råd og veiledning om hvordan vi skulle gå frem. Vi kjøpte arbeidstegninger fra Lee McCormack (www.leelikesbikes.com) og begynte søket etter en egnet plassering av pumptracken. I samarbeid med tippemiddelkonsulenten i Namsos kommune og entrepenøren kom vi frem til at den beste plasseringen var like ved klubbhuset i Gullvikbråten ("Bråten"). Deretter startet arbeidet med å utforme en søknad om tippemidler for å få realisert prosjektet.

Sommeren 2016 ble det innvilget tippemidler til et prosjektet og vi startet arbeidet med å bygge banen. Entrepenøren gjorde en fantastisk innsats og på 2 uker gikk vi fra ingenting til 675 tonn med pumptrack! Fundamentet består av 500 tonn stein og pukk, og selve banen er bygd med 175 tonn subus (fraksjon 0-8). Grovarbeidet er gjort med gravemaskin, men ferdigstilling av kuler og doseringer er gjort for hånd. 

21. august 2016 er det duket for offisiell åpning av pumptracken.